First Byte Sp. z o.o.

31-153 Kraków, ul. Szlak 77 lok. 222

 

Oddział w Wieliczce:

32-020 Wieliczka, ul. Poprzeczna 4

 

NIP: 1132775247, REGON: 141980199, KRS: 0000338203                                                                       

 

kontakt@firstbyte.eu

 

Spółka First Byte została zarejestrowana w 2009 roku, jednak dziedziczy nie tylko indywidualne doświadczenia pracowników. Poprzednio pracowaliśmy razem przez kilka lat w Direct Insurance Services Center (DISC), firmie software'owej świadczącej usługi na rzecz firm ubezpieczeniowych należących do tej samej grupy kapitałowej (Link4). Firmą, powołaną w 2006 roku w celu przejęcia utrzymania i dalszego rozwoju zakupionego systemu informatycznego, zarządzał od początku Maciej Zagórowski. Od stycznia 2007 dołączył do niego Kasjan Kajrunajtys. Zespół dokonał pierwszego wdrożenia w ciągu niespełna roku od rozpoczęcia prac.

 

Od 2009 First Byte współpracuje przy produkcji i wdrażaniu systemów z zagranicznymi i krajowymi firmami software'owymi.

Nasze przykładowe projekty:

·    Zbudowanie od podstaw nowej firmy software'owej (obsługa czterech firm ubezpieczeniowych na różnych rynkach europejskich) - jako zarząd spółki,

·    Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego w obsługiwanych firmach ubezpieczeniowych typu "direct" (Czechy, Polska, Rosja)

·    Migracja danych między systemami, duża firma ubezpieczeniowa (Australia), jako ekspert

·    Zarządzanie produkcją systemu do sterowania siecią radiową GSM/UMTS - jako interim manager

·    Wdrożenie systemu SAP w ciągu 5 miesięcy (nadzór jako interim manager)

·    Giełda kontraktów futures, system transakcyjny działający w czasie rzeczywistym

·    Migracja ze starszej do nowszej generacji głównego systemu informatycznego w firmie ubezpieczeniowej - nadzór nad projektem

·    Wdrożenie scentralizowanego systemu w kilkuset oddziałach banku - jako interim manager

·    Plan postępowania w sytuacji kryzysowej dla międzybankowej izby rozliczeniowej - szef projektu

·    Opracowanie strategii technologicznej dla integratora systemów

First Byte jest twórcą oprogramowania klasy Robotic Process Automation. Nasze roboty pracowały przez 2,5 roku zastępując ludzi w procesie rozliczania agentów w niemieckiej firmie ubezpieczeniowej.

 

Oprogramowanie jest dalej rozwijane, dzięki czemu nie tracimy dystansu do liderów rynku. Nasi partnerzy rozpoczynają swoje pierwsze wdrożenia, podczas gdy First Byte będzie koncentrować się na roli twórcy oprogramowania.

 

W latach 2014-2015 zrealizowaliśmy projekt dofinansowany ze środków publicznych: „Opracowanie technologii integracji systemów bez ingerencji w oprogramowanie i strukturę danych” w konkursie: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4: Wsparcie projektów celowych, (projekt nr POIG.01.04.00-14-350/13).

 

 

W 2018 roku otrzymailismy dofinansowanie ze środków publicznych na realizację projektu: „Tatry - innowacyjna metoda szkoleniowa oparta na automatycznej adaptacji do indywidualnych potrzeb szkolonego za pomocą sensorycznej oceny zaangażowania szkolonego” w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (wniosek nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17).

 

W 2019 roku otrzymaliśmy dofinansowanie na realizacje projektu pt.: „Innowacyjna metodyka i oprogramowanie narzędziowe Batuta do orkiestracji robotów cyfrowych (RPA)” (RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18). Jest on realizowany w ramach Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie Badania i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

W czerwcu 2021 roku podpisaliśmy umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu „AKACJA. Samonaprawiający się robot. Hybrydowy zespół pracowników” (nr POIR.01.01.01-00-2080/20-00).

 

First Byte sp. z o.o. w związku z realizacją projektu "AKACJA. Samonaprawiający się robot. Hybrydowy zespół pracowników." (POIR.01.01.01-00-2080/20-01) poszukuje wykonawcy audytu. Zainteresowanych wykonawców prosimy o kontakt w terminie do 8.03.2023 włącznie na adres: dostawy@firstbyte.eu w celu otrzymania zapytania zawierającego wymagane szczegóły. Niniejsze ogłoszenie nie jest zapytaniem ofertowym.